Eratshikua menga UNESCO caranjaka ka uandantanjaka

Juramukua menga juchari ukuechan ka jangua ambe xanatanjaka no erotakuxati juchari undakuani ka ni juchari janjuechani jimboka imecheri eratshikua jindeska atarantani ka tumina uni juchar ukuechan jingon.

Karakata UNESCO, no jarhuashati kuskakuani menja juchaxi mitika eska pirhekua jimboka namunkustishi kunguarhikuecha menkash piranjaka tumina ambe enga Secretaria de Turismo intshanjaka.

Jimboka jurhamutichaka jatshikulirhicha iotkishitshi ehuakurhisti juchari jatshikurhikechan ka no metshin kunaskuchin ambe,ka namitkustishi tshima mengashi arhukunjaka parhishi jatshikurhin sanderhu tumina ambe.

Pirekua jindesti mengatshin tshiperachikajucharhi mintshitani jimboka jima jarhaska juchari irhiekua iamindu P’urhécheri, ka iashi mengashi mitin jaka eska juchari pirekua atarhanataxaka ishisti eskatshin juchari irhiekuani uandikunjarani.

Ixu karhashingani marhu erhotakukuechani ka eratshikuechani mengashi nanimanga ishi panjakakshi juramuticha juchari pirekuani ka kuskakuani ka jindestishi:

a) Eskana makunjashiuaka kuskakua ka ishina utushicha jeiapanintani kuskakuan.

b) Eskana jucharhi kuskakua jindeuaka parhi ima kuirhipu menja meianpieka parhi kurhani kuskakua juchari.

c) Eskana tumbicha uandashinga eska sesi jarhaska eska kuskakua jindeuka parhi utushicha mengashi kurandiaka ka meiapiaka.

d) Pirericha, Kustaticha ka kuskakua unsticha no sesi eranguashintikshi eska andaperhanaka parhi esxeni ne sanderhu sesi uantashini kan ne jahua kerhati kopikuecharuishijimbo kaska pirekua ka juchari kuskakua jimboska parhi tshiperantsini ka jucharhi pikuarhinikuani uenini jimbokaska no ne uati uandani ne sanderhu ambakiti pikuarherakua ka eratshikua kamashini.

e) Tshitaxakakshi jurhamukua jucharhini, jimboca materhu jurhamuticha no purhe uandaricha uxati juchari janjuechani ka kuskakuechan jingon eska tshima na uekoka ka eratshieka.

f) Juje kuapeni juchari pirekuani ka juchari kuskakuechani ka istuska juchari uandakuan ka iriekuan ka ishi no kamandinshi ini parakpininjimbo.